tradisjon

Hvordan er historien om rakfisk?

Rakfisk er en mattradisjon som kan spores helt tilbake til middelalderen. Navnet rakfisk er blitt brukt så tidlig som på 1300 tallet. I gamle tider var det vanlig at jakt og fiske var en helt nødvendig onde for a kunne høste nok mat til vinteren. Viltet som ble fanget ble ofte saltet ned og lagt kaldt for at det skulle holde lengst mulig. Her har vi mest sannsynlig opphavet til rakfisken også.

Rakfisk er fermetert fisk hvor fisken blir utsatt for miljøer hvor enzymer fra mikroorganismer brukes for å få en styrt biokjemisk forandring i maten.
Det blir i dag stort sett raket fisk på ørret men det blir også brukt røye og sik.

I dag produseres det ca 400 tonn rakfisk årlig. Mye av produksjonen foregår i innland, men også Røros og Trøndelag distriktene har sine produsenter. Rakfisken er en utbredt tradisjon på Østlandet, men har i de senere ar også blitt mer vanlig i andre deler av landet.