rakfisk

Hvordan serverer man rakfisk?

Rakfisk kan serveres på mange måter. Både til hverdags og fest, på tradisjonell måte eller mer moderne stil. Du kan servere den som forrett, appetittvekker eller som hovedrett. Her er det opp til deg selv og hva som passer den anledningen du vil servere rakfisk i. 
Her kan du få mer tips fra våre oppskrifter.

Rakfisken blir i dag stort sett brukt i festlige lag sammen med gode venner og familie. Det er en tradisjonsrik særnorsk matopplevelse som har samlet oss i mange hundre år. 
Hva vi drikker til rakfisk er også noe forskjellig. Vi har den mer tradisjonelle måten med øl og akevitt.

Eller vi har den mer moderne stil hvor rakfisken blir servert sammen med en god hvit vin eller en mer sprudlende prosecco. Rakfisken har i dag gått inn på det moderne kjøkken som både forrett og appetittvekker på mange forskjellige måter. 

 

Hvordan lager vi rakfisken?

Vi produserer rakfisk kun av fersk regnbueørret.

Selve råvaren er her meget viktig for å få et godt sluttprodukt. Fisken skal helst ha blitt oppdrettet i merder i sjøen, en sjø med god gjennomstrømning av ferskvann. Vi mener at fisken har det best jo nærmere den kommer sitt naturlige miljø.

Fisken slaktes, renses, saltes og legges ned i spann senest 2 timer etter at fisken er tatt opp av sjøen. Vi mener at bruk av helt nyslaktet fisk er helt avgjørende for å få et godt sluttprodukt. Fisken settes så på kjølelager til modning. Her kan fisken stå fra 10-16 uker helt avhengig av hvor moden vi vil ha fisken. Etter at fisken er ferdig modnet settes temperaturen ned for å stoppe utviklingen i modningsprosessen.  Produktet er nå klart og kan spises.

Hvordan er historien om rakfisk?

Rakfisk er en mattradisjon som kan spores helt tilbake til middelalderen. Navnet rakfisk er blitt brukt så tidlig som på 1300 tallet. I gamle tider var det vanlig at jakt og fiske var en helt nødvendig onde for a kunne høste nok mat til vinteren. Viltet som ble fanget ble ofte saltet ned og lagt kaldt for at det skulle holde lengst mulig. Her har vi mest sannsynlig opphavet til rakfisken også.

Rakfisk er fermetert fisk hvor fisken blir utsatt for miljøer hvor enzymer fra mikroorganismer brukes for å få en styrt biokjemisk forandring i maten.
Det blir i dag stort sett raket fisk på ørret men det blir også brukt røye og sik.

I dag produseres det ca 400 tonn rakfisk årlig. Mye av produksjonen foregår i innland, men også Røros og Trøndelag distriktene har sine produsenter. Rakfisken er en utbredt tradisjon på Østlandet, men har i de senere ar også blitt mer vanlig i andre deler av landet.