Hvordan lager vi rakfisken?

Vi produserer rakfisk kun av fersk regnbueørret.

Selve råvaren er her meget viktig for å få et godt sluttprodukt. Fisken skal helst ha blitt oppdrettet i merder i sjøen, en sjø med god gjennomstrømning av ferskvann. Vi mener at fisken har det best jo nærmere den kommer sitt naturlige miljø.

Fisken slaktes, renses, saltes og legges ned i spann senest 2 timer etter at fisken er tatt opp av sjøen. Vi mener at bruk av helt nyslaktet fisk er helt avgjørende for å få et godt sluttprodukt. Fisken settes så på kjølelager til modning. Her kan fisken stå fra 10-16 uker helt avhengig av hvor moden vi vil ha fisken. Etter at fisken er ferdig modnet settes temperaturen ned for å stoppe utviklingen i modningsprosessen.  Produktet er nå klart og kan spises.